MENU

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Aktualności

W związku z realizowanym projektem finansowanym przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Krakowie  miesiącu kwietniu i maju 2024 roku  Seniorzy z Miasta i Gminy Czarny Dunajec brali udział w zajęciach mających na celu nauczyć ich podstaw  języka angielskiego.

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu  zorganizował  dla Seniorów Miasta i Gminy Czarny Dunajec warsztaty florystyczne dot. wyrobu palm wielkanocnych.

W dniu 01 marca  br Pan Marcin Ratułowski   Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec  podczas zorganizowanego spotkania z Seniorami  przez pracowników Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Czarnym Dunajcu,  poruszył aspekty prawne dot. udziału Seniorów w prezentacjach  dot. zakupu garnków, fotowoltaniki,  które  przez wiele lat były najpopularniejszą metodą naciągania emerytów.

W dniu 05.01.2024 Seniorzy z Miasta i Gminy Czarny Dunajec spotkali się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, aby złożyć sobie życzenia noworoczne i wspólnie zaśpiewać kolędy.

W dniu 15 grudnia br. Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec Pan Marcin Ratułowski wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panem Rafał Wilkusem oraz starszym specjalistą pracy socjalnej Januszem Kęską wzięli udział w bardzo wyjątkowej, a zarazem rzadkiej uroczystości tj. setnej rocznicy urodzin mieszkanki Czerwiennego, która przebywa obecnie w Domu Pomocy Społecznej w Zaskalu.

W dniu 05.12.br  odbył się w gminie Czarny Dunajec ,,Dzień Seniora’’ połączony z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – podsumowanie 9 lat wsparcia dla osób potrzebujących

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Czarnym Dunajcu w dniu 14 pażdzienika  br zorganizował dla Seniorów z Miasta i Gminy Czarny Dunajec kolejne warsztaty tj. zajęcia kulinarne tzn. gotowanie owocó1)w morza.

Na zaproszenie  Pana  Krzysztofa Kołaszewskiego - Burmistrza Węgorzewa oraz Pani Lidii Czerniewicz – zastępcy burmistrza Węgorzewa, seniorzy z Miasta i Gminy Czarny Dunajec w dniach od 06.07.br do 09.07.br przebywali w uroczym zakątku Polski jakim  są Warmia i Mazury, a dokładnie w Węgorzewie i okolicy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w dniu 14.04 br  zorganizował warsztaty artystyczne. Udział w warsztatach wzięło 20 seniorów z terenu gminy Czarny Dunajec.

W dniu 23 lutego br Seniorzy z Miasta i Gminy Czarny Dunajec spotkali  się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej z pracownikiem Inspektoratu  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Nowgo Targu Panią Iwoną Gabryś.

W dniu 20.12.br  odbył się w gminie Czarny Dunajec ,,Dzień Seniora’’. Uroczysta akademia odbyła się w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. W uroczystościach wzięli udział Seniorzy z Gminy Czarny Dunajec, Sekretarz Gminy Czarny Dunajec Michał Jarończyk oraz  dyrektor z pracownikami tut. Ośrodka.

Już od 1 grudnia odbiorcy ogrzewający dom przy pomocy energii elektrycznej będą mogli składać wnioski o dodatek do prądu. Jakie wsparcie przewidują rządzący? Wysokość dopłat zależy od zużycia energii w 2021 roku.

W dniu 21 listopada wójt Marcin Ratułowski wraz z dyrektorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu Rafałem Wilkusem złożyli pracownikom Ośrodka życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz wręczyli kwiaty.

Szanowni mieszkańcy gminy Czarny Dunajec!!!

W dniu 03 listopada zostały zmienione ustawy o dodatku węglowym, a także innych dodatkach (pelet, drewno kawałkowe, olej opałowy, gaz LPG). Szczególnie ma to znaczenie dla rodzin, które zgodnie z poprzednimi przepisami ze względu na zamieszkiwanie pod jednym adresem kilku gospodarstw domowych nie otrzymały wsparcia w postaci dodatku.

W miesiącu październiku i listopadzie br, odbyły się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu warsztaty terapii zajęciowej dla seniorów, które prowadziła Pani Izabela Mateja. Seniorzy podczas zajęć są zaktywizowani do prac artystycznych, co z jednej strony pomaga im w rozwoju, a z drugiej – pozwala poszerzyć horyzonty i przyjemnie spędzić czas.

Terapeutka d/s warsztatów zajęciowych Pani Izabela Mateja wraz z Paniami Seniorkami, które aktywne uczestniczą w zajęciach przeznaczonych dla Seniorów prowadzonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu, postanowiły wykonać coś dla drugiego potrzebującego człowieka. Stąd narodziła się idea ,,zróbmy coś dla osób bezdomnych’’.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje mieszkańców gminy iż na mocy ustawy z dnia 15 września 2022 r „o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz. U. poz 1967) wprowadzony został dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła w celu rekompensowania wzrostu kosztów cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

W miesiącu lipcu i sierpniu br, odbyły się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu warsztaty dietetyczne dla seniorów, które prowadziła dietetyk Pani Aleksandra Marcińska Mikrut w związku z realizacją projektu socjalnego .

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w kraju oraz towarzyszące jej ograniczenia powodują pogorszenie stanu psychicznego wielu osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych. Wprowadzone obostrzenia wiążą się z ograniczeniem dostępu do dotychczasowych świadczeń terapeutycznych, częstszym niż zwykle przebywaniem w domu oraz zmniejszoną ilością kontaktów międzyludzkich. Taka sytuacja wpływa negatywnie na ogólny dobrostan psychiczny, prowadzi do wzrostu poziomu stresu oraz lęku przed izolacją.

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję „Weekend dla Ukrainy”. W placówkach ZUS w godzinach 9.00 – 15.00 czynne będą sale obsługi klientów dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

w związku z atakiem Rosji na Ukrainę przebywa u nas w Gminie już kilkuset uchodźców z terenu Ukrainy i ich liczba prawdopodobnie będzie wzrastać. Ludzie Ci przybywają niejednokrotnie z terenów objętych wszelkimi okropnościami wojny, często nie posiadają podstawowych produktów, środków higieny, ubrań dla siebie czy też dla dzieci (są wśród nich również niemowlęta). Na bieżąco zbieramy zapotrzebowanie na lekarstwa, odzież, kosmetyki do higieny, itp. Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie finansowe.


Pomoc dla uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Czarny Dunajec

PL 78 87920008 0000 0000 2828 0204

kod SWIFT/BIC: POLUPLPR

Beneficjent:

Gmina Czarny Dunajec
ul. Józefa Piłsudskigo 2
34-470 Czarny Dunajec

Od dnia 01.03.2022 r. w godzinach od 10:00 - 13:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu oraz w godzinach od 18:00 - 20:00 w remizie OSP w Czarnym Dunajcu będą zbierane produkty i środki, które będą przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Szanowni Państwo, od poniedziałku (24 stycznia 2022 roku) zapraszamy do nowej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarnym Dunajcu przy ul. Kamieniec Dolny 55. Nastąpiła również zmiana numerów telefonów, które dostępne są w zakładce kontakt na naszej stronie oraz na stronie Urzędu Gminy.

Od 1 stycznia 2022 r. do 31.10.2022r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Zgodnie z  przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1.500,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych).

Dnia 14.12.2021 w Gminie Czarny Dunajec  obchodzono Dzień  Seniora. W uroczystości wzięli udział  Seniorzy z Gminy Czarny Dunajec oraz zaproszeni goście w osobach: Pana Marcina Ratułowskiego  Wójta Gminy, Pani Moniki Styrczuli Skarbnika Gminy i Pana Michała Jarończyka Sekretarza Gminy. 

W  ramach wsparcia, aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów oraz jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021r, tut. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w miesiącu listopadzie  2021 roku zorganizował zajęcia - warsztaty florystyczne. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach rozwoju pomocy społecznej na rok 2021. Udział w warsztatach wzięło 15 – ciu  Seniorów  mieszkańców Gminy Czarny Dunajec. Frekwencja na zajęciach była  100 %.

W ramach zajęć terapeutycznych Seniorki z terenu Gminy Czarny Dunajec w dniu 23 października br, wykonywały ręcznie kartki ozdobne na Święta. Dziękujemy za udział w warsztatach.

Zajęcia prowadziła Izabela Mateja

W dniu dzisiejszym Seniorzy z Naszej  Gminy uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez Panią Izabelę Mateja w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów, w związku ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021. Seniorki samodzielnie wykonały piękne róże ,,metodą cukierkową''.


Dziękujemy Seniorom za udział w zajęciach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza Seniorów na zajęcia z terapeutyczne w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 r.

Od dnia 1 lipca 2021r. zostaną otwarte punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Nowotarskiego.

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW realizowana przez Podhalańską Szkołę dla Rodziców to program doskonalący kompetencje wychowawcze rodziców i nauczycieli koordynowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy MEN w Warszawie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu zaprasza Seniorów na zajęcia z Nordic Walking w ramach programu wsparcie, aktywizacja i poprawa jakości życia seniorów w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w roku 2021 r.

W związku z obowiązkiem przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Czarny Dunajec art. 16 b oraz art. 17 ust. 1 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości zamiar przeprowadzenia konsultacji społecznych zapisów ww. dokumentu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu realizuje projekt socjalny pt ,,E - Senior'' dla osób starszych z gminy Czarny Dunajec.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach dotacji otrzymanej na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz ze środków własnych Gminy zabezpieczonych w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres należy składać od:

  • od 1 lutego 2021 r. – tylko drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 r. drogą papierową i drogą elektroniczną.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na zadanie „Świadczenie usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec w okresie od 01.01.2021 – 31.12.2021” została wybrana oferta Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi MARKOT w Bobrowcu, która spełnia wymagania dotyczące świadczenia usług w formie schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest gmina Czarny Dunajec.

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów. Jeśli:

  • masz mniej niż 30 lat,
  • byłeś niedawno za granicą co najmniej pół roku lub zamierzasz wrócić do Małopolski,

nasz projekt jest dla Ciebie!

Wójt Gminy Czarny Dunajec wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu wychodząc z inicjatywą pomocy rzeczowej lub żywnościowej dla potrzebujących SENIORÓW z naszej Gminy zaprasza chętne osoby do udziału w projekcie pt: ,,I Ty możesz zostać św. Mikołajem’’ 

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Z myślą o nich PFRON wdraża przyspieszoną procedurę dofinansowań projektów z zakresu wsparcia psychologicznego.

DLA KOGO?

Dla osób w wieku 18-29 lat, mieszkających lub planujących osiedlić się na terenie województwa małopolskiego, które przebywały za granicą Polski min. 6 m-cy lub zamierzają powrócić do kraju i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce.

Sprawdź czy możesz być uczestnikiem  projektu Wróć z POWERem! – wypełnij ankietę

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, że od 01.08.2020r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do:

- Świadczeń Rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego),

- Dobrego Startu (300+),

- Funduszu Alimentacyjnego, na okres zasiłkowy 2020/2021.

Województwo Małopolskie w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci w wieku do lat 3 uruchomiło trzeci nabór do Projektu grantowego „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ta inicjatywa Województwa Małopolskiego o wartości ponad 19,5 min zł ma na celu stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług. Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Czas pandemii sprawił, że zostaliśmy niejako uwięzieni we własnych domach, często małych, dzielonych z wieloma osobami. I o ile zacieśnianie relacji rodzinnych jest niezwykle ważne, dziś w wielu ogniskach domowych, ten przedłużający się wspólny czas, 24h na dobę, budzi liczne przeciążenia, wywołujące rozdrażnienia czy nawet frustrację. Tu z pomocą wychodzi Samorząd Województwa Małopolskiego, który rusza z kolejną inicjatywą „RodzinaRazem - wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, animacyjne dla rodzin”! Akcja odbywa się w ramach kampanii społeczno-informacyjnej „Dobro jest w Małopolsce. Stop Koronawirusowi!”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu informuje, iż od dnia 20.03.2020 roku pod numerem telefonu 667532782uruchomiono codzienny dyżur w godzinach 7:30 – 19:00 w celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza

ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym

Ponadto na platformie https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych mieszkańcy nadal mogą uzyskać informacje na temat kontaktu z ośrodkiem pomocy społecznej.

Na spotkaniu  w ramach projektu socjalnego ,,Trening Pamięci’’ seniorzy dowiedzieli się, jaka jest różnica pomiędzy zaburzeniami pamięci,  które  są efektem naturalnych procesów związanych ze starzeniem się, a zmianami, które wskazują na obecność lub zagrożenie procesów otępięnnych.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCUZaprasza Seniorów na kurs nauki podstaw obsługi komputera, internetu i telefonu komórkowego w ramach projektu socjalnego pt "e - SENIOR"

Seniorze, w ramach kursu:
- zdobędziesz praktyczne umiejętności obsługi : komputera, internetu, telefonu komórkowego,
- nauczysz się wysyłać listy drogą e - mail,
- nauczysz się poruszać po wirtualnym świecie.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w CZARNYM DUNAJCU Zaprasza  Seniorów na wykład i warsztaty

 Pt "Trening  Pamięci’’ w trakcie zajęć  poznasz sposoby ćwiczenia pamięci:

- dowiesz się jak zapobiegać demencji,

 - odkryjesz nowoczesne treningi umysłu,

 - dowiesz się jak pozostać aktywnym seniorem.

Informujemy, że w dniu 24.12.2019 r. (Wigilia)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu będzie czynny w godzinach od 7:30 do 12:00.

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Moc życzeń, pierwsze kolędy, przedstawienie teatralne. Seniorzy spotkali się pierwszy raz na Wigilii zorganizowanej przez czarnodunajecki samorząd.

Informujemy, że dnia 25.03.2019 r. Rada Gminy Czarny Dunajec podjęła uchwałę o wprowadzeniu "Karty Dużej Rodziny Gminy Czarny Dunajec" w ramach programu wspierania rodzin wielodzietnych.

Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie Siła kompetencji realizowanego w ramach Podziałania 8.4.2 Adaptacja do zmian, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cały czas zachęcamy do skorzystania z ulg jakie przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, którą można wyrobić w naszym urzędzie dla każdego dziecka i osoby dorosłej z rodziny z min. 3 dzieci.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w Programie Rodzina 500 plus, świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 roku będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Kontakt